.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Friday, April 17, 2009

வதந்திகளை நம்பவேண்டாம்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆதரவு என்ற தவறான தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது இவை உண்மைக்குப் புறம்பான தகவலாகும்.

No comments: