.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Tuesday, June 17, 2008

முரண்டு பிடிக்கும் மக்கள்(?) தொலைக்காட்சி


முரண்டு பிடிக்கும் மக்கள்(?) தொலைக்காட்சி!


மக்கள்(?) தொலைக்காட்சியில் வரும் செய்தியில் அன்னியச் செலவாணி மதிப்பு என்ற பகுதியில் வரும் அயல்நாட்டு நாணயங்களின் பெயர்களுக்கு அருகில் அந்தந்த நாட்டின் சரியான நாணயங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன ஆனால் சவூதி அரேபியாவின் சவூதி ரியால் என்ற இடத்தில் எதோ ஒரு நாட்டின் நாணயம் அடையாளமாகக் காட்டப்படுகின்றன.

மக்கள் தொலைக்காட்சி நிர்வாகம் மற்றும் செய்திபிரிவிற்கு மின்-அஞ்சல் மூலம் சரியான நாணயத்தை அனுப்பி வைத்திருந்தும் அதை மாற்றிக் கொள்ள ஏனோ முன் வரவில்லை.

இதன் உள் நோக்கம் என்னவென்று புரிகிறதா? அந்த நாணயத்தில் பொரிக்கப்பட்டுள்ள வாசகத்தைப் படித்துப் பாருங்கள் புரியும்.2011ல் ஆட்சி கனவு காணும் மக்கள்(?) தொலைக்காட்சி தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளட்டும்.

No comments: