.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Monday, January 26, 2015

Burial of Saudi King Abdullah சவூதி அரசர் அப்துல்லாஹ்வின் நல்லடக்கம்.

No comments: