.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Monday, January 26, 2015

விரிவாக்கப் பணியில் புனித மக்கா...

No comments: