.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Monday, January 26, 2015

சவூதி மன்னர் அப்துல்லாஹ் அவர்களுக்கு மக்காவில் நடைபெற்ற காயிப் ஜனாஸா தொழுகை

No comments: