.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Tuesday, April 24, 2007

நீதியின் குரல்

நீதியின் குரல் இன்ஷா அல்லாஹ் விரைவில் ஒலிக்கும்...